Współczynnik izolacyjności cieplnej – nowe przepisy
Budowa domu od 1 stycznia 2017 r. musi być realizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Najważniejsze zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków.

Zobacz treść rozporządzenia:
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

(Strona 111, Załącznik nr 2, punkt 1.Izolacyjność cieplna przegród)

Współczynnik izolacyjności cieplnej inaczej współczynnik przenikania ciepła to jeden z ważniejszych parametrów, na który należy zwrócić uwagę wybierając materiał do budowy domu. Jego wartość ma ogromne znaczenie zarówno z uwagi na ciągłe wzrastające ceny energii cieplnej, bieżącą eksploatację domu przez całe dekady oraz nowe przepisy, które wprowadzają określone wymagania w perspektywie lat 2014-2017, 2017-2021 oraz po 2021 roku.

W poniższej tabeli zaznaczono wymagane współczynniki izolacyjności cieplnej rozpisane według nowych rozporządzeń. Jak widać od roku 2017 musi on wynosić 0,23 W/m2K, natomiast od roku 2021 wymagana wartość został zmniejszona do 0,20 W/m2K.

W związku z powyższym podejmując decyzję o wyborze materiału budowlanego w postaci pustaków, należy zwrócić szczególną uwagę na współczynnik przenikania ciepła. Takie podejście pozwala już teraz odpowiednio projektować i wykonywać prace budowlane pod kątem spełnienia wymagań pojawiających się w kolejnych latach.

Pustaki LIAPLAN ® Ultra spełniają nowa wymagania, a nawet oferują dużo lepszy współczynniki izolacyjności cieplnej, który dla pustaka LIAPLAN ® Ultra 08 wynosi 0,18 W/m2K. Więcej informacji na temat naszych produktów, znajdziesz tutaj.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu:

Ściany zewnętrzne
Współczynnik izolacyjności cieplnej UC(max) W/m2K

od 01.01.2014
Współczynnik izolacyjności cieplnej UC(max) W/m2K

od 01.01.2017
Współczynnik izolacyjności cieplnej UC(max) W/m2K

od 01.01.2021
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,45 0,45
przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90

Oszczędność i dom niskoenergetyczny dzięki doskonałym właściwością w zakresie izolacji cieplnej.

Pustaki LIAPLAN ® wykazują doskonałe właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej, pozwalając budować domy energooszczędne. Izolująca, monolityczna (jednowarstwowa) powłoka budynku stworzona przy zastosowaniu pustaków LIAPLAN ® umożliwia znaczące oszczędności energii, zaś w lecie doskonale chroni przed upałem. Pustaki LIAPLAN ® charakteryzują się wąskimi komorami, wypełnionymi granulkami polistyrenu, które ulegają związaniu pod ciśnieniem pary wodnej, co znacznie wzmacnia izolacyjność powierzchni bloczka keramzytowego. Pustaki LIAPLAN ® wykazują doskonałe właściwości w zakresie fizyki budowli i optymalną izolacyjnością cieplną, dzięki czemu spełniają wymagania najnowszego niemieckiego rozporządzenia o oszczędzaniu energii EnEV. 

Wybór materiału budowlanego z oferty LIAPLAN ® oraz zastosowanie okien, drzwi oraz izolacji dachu o odpowiednich parametrach pozwala uzyskać dom energooszczędny lub nawet pasywny.

liaplan ekologia
Naturalne, trwałe i doskonale izolowane. Dzięki pustakom LIAPLAN ® Ultra możliwa jest stała oszczędność energii.

Pustaki LIAPLAN ® Ultra łączą dobre właściwości termoizolacyjne i termoakumulacyjne gliny liasowej. Dzięki zastosowaniu dodatkowego wypełnienia kuleczkami Airpop, cegły typu LIAPLAN ® Ultra zapewniają najwyższe właściwości izolacyjne.

pustaki liaplan ultra