Ściany klimatyczne Liaplan ® Klimawand

Ściana klimatyczna (typu hypocaustum) to komfortowy system grzewczy pozwalający na oszczędzanie energii. Nadaje się do wdrożenia podczas remontu lub budowy nowego domu.
Stanowi ona nowoczesną adaptację technologii ogrzewania ciepłym powietrzem „Hypocaustum”, używaną już przez Rzymian. Dawniej gorące gazy ze spalonego drewna lub węgla drzewnego rozprzestrzeniały się ku górze dzięki znajdującym się w ścianach pionowo ułożonym rzędom cegieł dziurawek, co skutkowało przyjemnym, promieniującym ze ściany ciepłem.

Tradycja ma przyszłość.

W naszej nowoczesnej klimatycznej ścianie znajdują się pionowe kanały powietrzne. Zgodnie z zasadą ściany typu hypocaustum, poniżej tych kanałów przebiega, przykryta listwą podłogową i ogrzewana ciepłą wodą, rura wyposażona w żeberka (rura instalacji – termowentylator). Wskutek ogrzewania powietrze wokół rury jest podgrzewane i unosi się wewnątrz instalacji (kanałów) do góry, przez co powierzchnia ściany rozgrzewa się. Po ochłodzeniu powietrze z powrotem opada i proces powtarza się od nowa.

Promieniowanie cieplne (długość fali ok. 2-50 μm) nie przenika przez normalne szkło, a zatem pozostaje w pomieszczeniu (efekt cieplarniany). W pomieszczeniu ma miejsce zamknięty bilans energetyczny, promieniowanie nie ulega stracie nawet przez okna, wskutek czego dom można ogrzać przy znacznie mniejszym zużyciu energii niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego. W każdym pomieszczeniu znajduje się czujnik temperatury, który kontroluje dopływ ciepła do rur. Powstałe ciepło jest oddawane prawie w 100% w postaci ciepła promieniowania.

Ściana klimatyczna LIAPLAN ® to wiele korzyści dla inwestorów budowlanych:
  • suche, ciepłe ściany;
  • niski poziom powstawania kurzu, odpowiedni dla alergików;
  • brak widocznych grzejników;
  • obniżenie temperatury pokojowej przy takim samym komforcie (obniżenie o 1°C -> oszczędność energii o 6%);
  • poprawa izolacji dzięki suchym ścianom nawet o 30%.
Przytulne ciepło promieniowania.

Bezpośrednie promieniowanie cieplne na organizm człowieka, w przeciwieństwie do ogrzewania podłogowego (rozproszone promieniowanie pośrednie), odczuwalne jest jako przyjemne ciepło. Temperatura powietrza w pomieszczeniu może być niższa w porównaniu do konwencjonalnych technik grzewczych (radiatorów) (18-19°C), a mimo to zapewniać użytkownikowi komfort. Ciepło z ogrzanej powierzchni promieniuje na nieogrzane ściany i meble, które pochłaniają i odbijają promieniowanie cieplne, tak że całe pomieszczenie poddane jest w równym stopniu emisji ciepła.

Temperatura w ścianie klimatycznej typu hypocaustum wytwarzana jest za pomocą pompy ciepła. To, jaki rodzaj pompy ciepła (powietrzna, wodna czy solanka) zostaje użyty, zależy od konkretnych okoliczności. Możliwe są również inne media grzewcze, takie jak technika kondensacyjna (polecana np. w przypadku renowacji kamienia posadzkowego i słabo izolowanych murów).

Mniejsze zużycie energii, lepszy komfort mieszkania.

Ogrzewanie przy pomocy ściany klimatycznej poprzez emitowane powietrze wynika z zasady kontrolowanej wentylacji mieszkania, poszerzonej przez ścianę z regulowaną temperaturą (ściana promienna).
W ten sposób przy pomocy rekuperatora ogrzane, świeże powietrze (doprowadzenie) lub już ogrzane, zużyte powietrze rozprowadzane jest (odprowadzenie) za pomocą ściany typu hypocaustum. Dzięki temu spełnione zostają istotne kryteria komfortu.

  • Zapewnienie higieny powietrza w pomieszczeniu poprzez jego stałą wymianę przy pomocy świeżego i przefiltrowanego powietrza, jak również możliwość chłodzenia pomieszczenia latem.
  • Optymalna temperatura dzięki łagodnej temperaturze ściany (kilka stopni powyżej temperatury pomieszczenia, od 19 do 20°C).
  • Wyrównane pole temperatury.
  • Obniżenie trybu pracy grzewczej w przypadku nieobecności, a następnie przez chwilowe zwiększanie temperatury powietrza możliwy jest szybki czas nagrzania.

ściana klimatyczna liaplan
ściana klimatyczna liaplan
ściana klimatyczna liaplan zastosowanie